Botox

Botuliniumtoxin typ A, mer känt som Botox, är idag en mycket beprövad och effektiv metod för dig som vill se piggare och fräschare ut. Dynamiska rynkor som uppstår när du rör ansiktsmuskulaturen, t.ex. ler, skrattar eller rynkar pannan kan ofta dra ner pannan och ge en trött blick. Botuliniumtoxinet får musklerna i det lokala området att slappna av, ögonbrynen höjs och du får ett mer utvilat utseende. Behandlingen är säker och är idag en av de mest använda metoderna för att ta bort dynamiska rynkor. Genom att injicera medlet i utvalda punkter blockeras nervimpulserna och får muskulaturen att slappna av. På så vis reduceras rynkor och den överliggande huden blir slätare. OBS: Djupare rynkor som syns när man är helt avslappnad i ansiktet behandlas istället bäst med fillers.
Göteborgs henna brows från Adeleh

Vanliga behandlingsområden

- Rynkor mellan ögonbrynen (bekymmersrynkor)
- Horisontella rynkorna i pannan
- Rynkor i ögonens utkanter (kråksparkar)
- Rynkor i käk- och halsområdet (strama halsstråk)

Kan alla behandlas?

Gravida och ammande får inte behandlas, likaså patienter med ALS, Myastenia Gravis (muskelsjukdom) och känd allergisk reaktion mot någon av ingredienserna i Botox.

När ser jag effekt av behandlingen?

Resultaten syns ofta redan efter 3-4 dagar, maximal effekt uppstår efter 10-14 dagar.

Hur länge varar effekten av en behandling?

Effekten varar i cirka 3-5 månader.

Är Botox verkligen ett nervgift?

Botox blockerar signalen mellan nerv och muskel eller svettkörtel. Det är ett beprövat läkemedel som används inom sjukvården sedan 1982, t ex för att behandla muskelkramper och spasticitet. Efter några månader avklingar effekten och tillståndet återgår till ursprungsläget.

Vilka biverkningar kan Botox ge?

Biverkningar efter botoxbehandling är ovanliga. Vanligast är blåmärken och svullnad vid injektionsområdet. En mild huvudvärk kan i sällsynta fall uppkomma efter behandlingen och går oftast över av sig själv. I vissa fall förekommer en lätt rodnad, pirrningar och ömhet på injektionsstället. Huvudvärk kan uppstå 1-2 dagar efter behandling och är av snabbt övergående karaktär. I ytterst sällsynta fall kan ögonlocket/ögonlocken hänga ner (s.k. ptos) efter behandlingen av pannan och eller bekymmersrynkan. Tillståndet normaliseras inom loppet av några veckor-månader. I ovanliga fall kan ämnet även sprida sig och bedöva andra muskler än de som avsågs med behandlingen, detta kan leda till slokande ögonlock eller asymmetri i dina ansiktsdrag. En viss känsla av tyngd över ögonlocken kan inträffa och är vanligare hos äldre och särskilt hos individer med breda pannveck och livlig mimik. Tyngden och de funktionella besvären man får av att inte kunna höja ögonbrynen är besvärande för vissa de första 2-3 veckorna efter en behandling, men är inte att förväxla med ptosen där ögonlockets muskel förslappats med oförmåga att öppna ögat helt som följd. Allergiska reaktioner är mycket ovanliga.

Hur går en behandling till?

Behandling med Botox är en snabb, enkel, smärtfri och säker procedur. Ingreppet tar inte mer än 10-20 minuter. Med hjälp av en micro-nål injiceras individanpassade volymer av Botox in på flera väldefinierade ställen i de små ansiktsmusklerna. Sticken känns små och närmast smärtfria. Eftersom nålen är tunn och endast mycket små mängder vätska injiceras är det upplevda obehaget litet. Många patienter likställer känslan med ett myggbett. Ingen bedövning behövs (om du som patient inte önskar det). Behandlingen tar i regel ca 15 min och man kan återgå direkt till sina dagliga göromål

Vad skall man tänka på efter behandlingen?

- Massera inte det behandlade området inom 24 timmar.
- Ligg inte ner inom 4 timmar efter behandling.
- Undvik aktivitet som orsakar rodnad inom 24 timmar så som fysisk träning och bastubad.
- Lägg inte make-up på det behandlade områdena inom 4 timmar efter behandling.
- Använd Paracetamol (Panodil eller Alvedon) vid behov.

Vad skall man tänka på innan behandlingen?

- Undvik blodförtunnande medel som Acetylsalicylsyra (Aspirin, Albyl, Magnecyl), inflammationsdämpande mediciner som Ibuprofen (Ipren), Diklofenak (Voltaren), Naproxen (Pronaxen), naturmediciner som Ginkgo och Ginseng samt kosttillskott så som vitamin E, vitamin C och Omega-3 helst i 2 veckor innan.
- Tvätta ansiktet, undvik make-up innan behandling.
- Du får ej vara gravid eller amma.
- Du ska inte ha infektion på injektionsområdet.

Medicinska behandlingar med Botox

- Botuliniumtoxin typ A är också ett läkemedel som använts i decennier inom neurologi och ögonsjukdomar, lokal kramp eller muskelspänningar i nacke och ansikte. Migrän, överdriven svettning och tandgnissling kan också effektivt behandlas. Förutom skönhetsbehandlingar, erbjuder vi därför också behandling med Botuliniumtoxin av besvär så som Kronisk migrän
- Vissa muskelspänningar såsom kronisk nack– och ryggsmärta
- Svettning s.k. hyperhidros
- Tandgnissling och tandpressning
- Se vår sida om medicinsk botox.

Erbjudande året ut

3 område
2500:-

1 område

-
1500:-

2 område

-
2000:-

3 område

Vi bjuder på Lip Flip
3500:-

Lip Flip

-
800:-